Beste ouders en leden,

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert ons district een gezamenlijke activiteit voor alle leden binnen district durme.
6 mei is het zover en kunnen jullie zich weer uitleven op deze districtsactiviteit.

Eindactiviteit: Plopsaland De Panne

Beste ouders en leden

Facebook likebox